images/lo.png

بازاریابی دیجیتال

توسعه بازاریابی دیجیتال از دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ باعث تغییر شیوه استفاده برندها و کسب و کارها از فناوری برای بازاریابی شده است. از آنجا که سیستم عامل های دیجیتال به طور فزاینده ای در برنامه های بازاریابی و زندگی روزمره گنجانیده می شوند و به این علت که مردم به جای مراجعه به مغازه های فیزیکی، از دستگاه های دیجیتال استفاده می کنند، کمپین های بازاریابی دیجیتالی کارآمدتر می شوند.
روشهای بازاریابی دیجیتال مانند بهینه سازی موتور جستجو (SEO) ، بازاریابی موتور جستجو (SEM) ، بازاریابی محتوا ، بازاریابی تأثیرگذاران (influencer)، اتوماسیون محتوا ، بازاریابی تبلیغاتی، بازاریابی مبتنی بر داده، بازاریابی تجارت الکترونیکی، بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی مستقیم از طریق پست الکترونیکی، تبلیغات نمایشی، کتاب های الکترونیکی و دیسک های نوری و بازی ها در فناوری پیشرفته رایج تر شده اند.
لذا ما با در نظر گرفتن ابعاد، ویژگی ها و شرایط حاکم بر سازمان شما، پس از بررسی های دقیق و هوشمندانه به جای استفاده از ابزارهای سنتی بازاریابی که بعضا گران بوده و در شرایط کنونی کارآمدی چندانی ندارند، روشهای بهینه، مناسب و بصرفه در جهت بازاریابی دیجیتال را در اختیار شما قرار می دهیم.