images/lo.png

مشاوره

کارآفرینان عصر هوشمند با بهره مندی از تخصص و دانش متخصصین ایران و جهان، در حوزه بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مدرن تحقیقات بازار و تحلیل داده، به ارائه خدمات نوین در دپارتمان مشاوره و در صورت نیاز اجرای آن می پردازد. با دپارتمان مشاوره ما همراه باشید:

  • عارضه یابی
  • شناسنامه مشتریان
  • شناسنامه رقبا
  • تدوین استراتژی های بازاریابی
  • تدوین استراتژی های بازاریابی دیجیتال