images/lo.png

چشم انداز

شرکت پیشرو در توسعه کسب و کارهای هوشمند و بازاریابی هوشمند در منطقه خاورمیانه

هدف

خلق هوشمندانه ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی از طریق توسعه کسب و کار و فرهنگ بازاریابی صحیح، تسهیل در استفاده از تکنولوژی‌های نوین و خلاقانه در کسب و کارهای ارزش آفرین جامعه

ماموریت

کارآفرینان عصر هوشمند با بهره مندی از تخصص و دانش متخصصین ایران و جهان، در حوزه بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مدرن تحقیقات بازار و تحلیل داده، به ارائه خدمات نوین در دپارتمان‌های: - توسعه کسب و کار (توسعه پلتفرم‌های هوشمند) – توسعه بازاریابی (مشاوره – تحقیقات بازاریابی – آموزش – استراتژی های بازاریابی – بازاریابی دیجیتال) می پردازد. رسالت ما خلق هوشمندانه ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی از طریق توسعه کسب و کار و فرهنگ بازاریابی صحیح، تسهیل در استفاده از تکنولوژی‌های نوین و خلاقانه در کسب و کارهای ارزش آفرین جامعه می باشد.